หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : "ศรีวิชัยเมืองเก่า มีเขาพระนารายณ์ หลากหลายร้านข้าวแกง แหล่งอัญมณีลูกปัด ชมทิวทัศน์เขาพระอานนท์ ประชาชนสามัคคี แตงโมหวาน แดง ดี ที่ทุ่งอ่าว" Thai English
หน้าแรก  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 2) 18 เม.ย. 2567
ธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 1) 18 เม.ย. 2567
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 (ดู : 16) 21 มี.ค. 2567
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 (ดู : 22) 27 ก.พ. 2567
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.ศรีวิชัย (แก้ไข ครั้งที่ 5) พ.ศ. 2567 (ดู : 33) 22 ก.พ. 2567
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 (ดู : 102) 20 ก.พ. 2567
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (ดู : 151) 2 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 (ดู : 293) 20 ธ.ค. 2566
ประกาศยื่นแบบภาษีป้ายและอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2567 (ดู : 212) 4 ธ.ค. 2566
ประกาศยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ประจำปี 2567 (ดู : 265) 4 ธ.ค. 2566
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ต.ค.65 - ก.ย.66) (ดู : 114) 28 พ.ย. 2566
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.ศรีวิชัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2566 (ดู : 65) 28 พ.ย. 2566
ประกาศการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 (ดู : 131) 13 พ.ย. 2566
ประกาศประชาสัมพันธ์การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 55) 6 พ.ย. 2566
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 50) 30 ต.ค. 2566
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.ศรีวิชัย (แก้ไข ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2566 (ดู : 72) 12 ต.ค. 2566
ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 52) 6 ต.ค. 2566
ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 -2569 (ดู : 55) 3 ต.ค. 2566
คำสั่ง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งตามประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 (ดู : 41) 3 ต.ค. 2566
ประกาศกำหนดตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และเลขที่ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ศรีวิชัย พ.ศ.2567 - 2569 (ดู : 42) 3 ต.ค. 2566
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 67) 3 ต.ค. 2566
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569) (ดู : 44) 3 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 51) 28 ก.ย. 2566
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 54) 28 ก.ย. 2566
ให้ไปทำสัญญาซื้อขาย (ดู : 56) 5 ก.ย. 2566
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.ศรีวิชัย (แก้ไข ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2566 (ดู : 64) 27 ก.ค. 2566
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66) (ดู : 244) 30 พ.ค. 2566
สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 628) 23 ก.พ. 2566
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายNo Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่ (ดู : 132) 20 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 163) 27 ธ.ค. 2565
ประกาศขอขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 101) 25 พ.ย. 2565
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ต.ค.64 - ก.ย.65) (ดู : 93) 25 พ.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.ศรีวิชัย (แก้ไข ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2565 (ดู : 143) 21 พ.ย. 2565
รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีวิชัย ครั้งที่ ๘ (ดู : 68) 16 พ.ย. 2565
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 82) 31 ต.ค. 2565
ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 98) 6 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 100) 30 ก.ย. 2565
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 98) 30 ก.ย. 2565
การป้องกันฝุ่นละออฝุ่น pm2.5 (ดู : 179) 13 ก.ย. 2565
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ปี 2565 (ดู : 70) 25 ส.ค. 2565
รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีวิชัย ครั้งที่ ๗ (ดู : 57) 15 ส.ค. 2565
รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีวิชัย ครั้งที่ ๖ (ดู : 51) 1 ส.ค. 2565
รณรงค์สวมหมวกนิรภัยพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.ศรีวิชัย (ดู : 72) 25 ก.ค. 2565
ประกาศรณรงค์สวมหมวกนิรภัยพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.ศรีวิชัย (ดู : 58) 25 ก.ค. 2565
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.ศรีวิชัย (แก้ไข ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565 (ดู : 216) 22 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 (ดู : 117) 24 มิ.ย. 2565
ขอเชิญสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อบต.ศรีวิชัย (ดู : 50) 8 มิ.ย. 2565
รณรงค์เลิกบุหรี (ดู : 58) 7 มิ.ย. 2565
ประกาศการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 138) 2 มิ.ย. 2565
คณะผู้บริหาร พนักงาาน ร่วมกันพัฒนาภายในตำบลศรีวิชัย (ดู : 51) 27 พ.ค. 2565
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) (ดู : 129) 27 พ.ค. 2565
รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีวิชัย ครั้งที่ ๕ (ดู : 61) 26 พ.ค. 2565
รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีวิชัย ครั้งที่ ๔ (ดู : 57) 18 พ.ค. 2565
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (ดู : 157) 4 ก.พ. 2565
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 147) 31 ม.ค. 2565
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ต.ค.63 - ก.ย.64) (ดู : 155) 31 ม.ค. 2565
รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีวิชัย ครั้งที่ ๓ (ดู : 49) 24 ม.ค. 2565
ประกาศค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร (ดู : 57) 24 ม.ค. 2565
รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีวิชัย ครั้งที่ ๒ (ดู : 61) 6 ม.ค. 2565
รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีวิชัย ครั้งที่ ๑ (ดู : 46) 30 ธ.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250 โทรสาร : 077-491233
E-mail Address : sriwichaiphunpin@gmail.com
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ