หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : "ศรีวิชัยเมืองเก่า มีเขาพระนารายณ์ หลากหลายร้านข้าวแกง แหล่งอัญมณีลูกปัด ชมทิวทัศน์เขาพระอานนท์ ประชาชนสามัคคี แตงโมหวาน แดง ดี ที่ทุ่งอ่าว" Thai English
หน้าแรก  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6 (ดู : 44) 23 พ.ค. 2567
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.ศรีวิชัย (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2567 (ดู : 39) 21 พ.ค. 2567
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5 (ดู : 46) 20 พ.ค. 2567
ประกาศการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 7) 20 พ.ค. 2567
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.ศรีวิชัย (แก้ไข ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2567 (ดู : 125) 3 พ.ค. 2567
ธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 129) 18 เม.ย. 2567
ธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 127) 18 เม.ย. 2567
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 (ดู : 29) 21 มี.ค. 2567
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 (ดู : 34) 27 ก.พ. 2567
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.ศรีวิชัย (แก้ไข ครั้งที่ 5) พ.ศ. 2567 (ดู : 48) 22 ก.พ. 2567
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 (ดู : 110) 20 ก.พ. 2567
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (ดู : 158) 2 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 (ดู : 301) 20 ธ.ค. 2566
ประกาศยื่นแบบภาษีป้ายและอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2567 (ดู : 221) 4 ธ.ค. 2566
ประกาศยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ประจำปี 2567 (ดู : 271) 4 ธ.ค. 2566
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ต.ค.65 - ก.ย.66) (ดู : 131) 28 พ.ย. 2566
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.ศรีวิชัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2566 (ดู : 82) 28 พ.ย. 2566
ประกาศการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 (ดู : 138) 13 พ.ย. 2566
ประกาศประชาสัมพันธ์การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 62) 6 พ.ย. 2566
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 63) 30 ต.ค. 2566
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.ศรีวิชัย (แก้ไข ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2566 (ดู : 81) 12 ต.ค. 2566
ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 62) 6 ต.ค. 2566
ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 -2569 (ดู : 62) 3 ต.ค. 2566
คำสั่ง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งตามประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 (ดู : 58) 3 ต.ค. 2566
ประกาศกำหนดตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และเลขที่ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ศรีวิชัย พ.ศ.2567 - 2569 (ดู : 59) 3 ต.ค. 2566
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 87) 3 ต.ค. 2566
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569) (ดู : 64) 3 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 68) 28 ก.ย. 2566
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 59) 28 ก.ย. 2566
ให้ไปทำสัญญาซื้อขาย (ดู : 69) 5 ก.ย. 2566
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.ศรีวิชัย (แก้ไข ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2566 (ดู : 72) 27 ก.ค. 2566
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66) (ดู : 253) 30 พ.ค. 2566
สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 634) 23 ก.พ. 2566
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายNo Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่ (ดู : 154) 20 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 185) 27 ธ.ค. 2565
ประกาศขอขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 121) 25 พ.ย. 2565
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ต.ค.64 - ก.ย.65) (ดู : 102) 25 พ.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.ศรีวิชัย (แก้ไข ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2565 (ดู : 151) 21 พ.ย. 2565
รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีวิชัย ครั้งที่ ๘ (ดู : 83) 16 พ.ย. 2565
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 91) 31 ต.ค. 2565
ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 107) 6 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 108) 30 ก.ย. 2565
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 107) 30 ก.ย. 2565
การป้องกันฝุ่นละออฝุ่น pm2.5 (ดู : 187) 13 ก.ย. 2565
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ปี 2565 (ดู : 90) 25 ส.ค. 2565
รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีวิชัย ครั้งที่ ๗ (ดู : 65) 15 ส.ค. 2565
รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีวิชัย ครั้งที่ ๖ (ดู : 66) 1 ส.ค. 2565
รณรงค์สวมหมวกนิรภัยพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.ศรีวิชัย (ดู : 82) 25 ก.ค. 2565
ประกาศรณรงค์สวมหมวกนิรภัยพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.ศรีวิชัย (ดู : 81) 25 ก.ค. 2565
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.ศรีวิชัย (แก้ไข ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565 (ดู : 226) 22 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 (ดู : 125) 24 มิ.ย. 2565
ขอเชิญสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อบต.ศรีวิชัย (ดู : 58) 8 มิ.ย. 2565
รณรงค์เลิกบุหรี (ดู : 78) 7 มิ.ย. 2565
ประกาศการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 148) 2 มิ.ย. 2565
คณะผู้บริหาร พนักงาาน ร่วมกันพัฒนาภายในตำบลศรีวิชัย (ดู : 67) 27 พ.ค. 2565
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) (ดู : 137) 27 พ.ค. 2565
รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีวิชัย ครั้งที่ ๕ (ดู : 70) 26 พ.ค. 2565
รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีวิชัย ครั้งที่ ๔ (ดู : 72) 18 พ.ค. 2565
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (ดู : 164) 4 ก.พ. 2565
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 157) 31 ม.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250 โทรสาร : 077-491233
E-mail Address : sriwichaiphunpin@gmail.com
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ