หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : "ศรีวิชัยเมืองเก่า มีเขาพระนารายณ์ หลากหลายร้านข้าวแกง แหล่งอัญมณีลูกปัด ชมทิวทัศน์เขาพระอานนท์ ประชาชนสามัคคี แตงโมหวาน แดง ดี ที่ทุ่งอ่าว" Thai English
หน้าแรก  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีวิชัย ครั้งที่ ๓ (ดู : 58) 24 ม.ค. 2565
ประกาศค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร (ดู : 65) 24 ม.ค. 2565
รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีวิชัย ครั้งที่ ๒ (ดู : 68) 6 ม.ค. 2565
รายงานการประชุมสภา อบต.ศรีวิชัย ครั้งที่ ๑ (ดู : 57) 30 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 185) 29 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า่งรวมถึงภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 241) 29 ธ.ค. 2564
อัตราภาษีป้ายใหม่ (ดู : 154) 28 ธ.ค. 2564
ประกาศแบบบัญชีรายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (ดู : 149) 29 พ.ย. 2564
ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 200) 7 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 212) 28 ก.ย. 2564
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 196) 28 ก.ย. 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 192) 28 ก.ย. 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5) พ.ศ. 2564 (ดู : 186) 28 ก.ย. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 18 (ดู : 161) 3 ก.ย. 2564
ประกาศผลการลดพลังงาน (ดู : 117) 1 ก.ย. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 17 (ดู : 185) 20 ส.ค. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 16 (ดู : 186) 5 ส.ค. 2564
ประกาศรณรงค์สวมหมวกนิรภัยพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 107) 3 ส.ค. 2564
รณรงค์สวหมวกกันนิรภัย 100% (ดู : 255) 3 ส.ค. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 15 (ดู : 189) 12 ก.ค. 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (แก้ไข ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 (ดู : 203) 6 ก.ค. 2564
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 100) 2 ก.ค. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 14 (ดู : 192) 29 มิ.ย. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 13 (ดู : 198) 17 มิ.ย. 2564
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 - มี.ค. 64) (ดู : 189) 28 พ.ค. 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (แก้ไข ครั้งที่ 5) พ.ศ. 2564 (ดู : 198) 27 พ.ค. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 12 (ดู : 201) 25 พ.ค. 2564
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (ดู : 204) 26 เม.ย. 2564
คู่มือป้องกัน covid-19 สำหรับประชาชน (ดู : 202) 22 เม.ย. 2564
การรณรงค์ใช้จักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์ (ดู : 315) 18 เม.ย. 2564
การใช้นำ้อย่างปรัหยัด (ดู : 283) 10 เม.ย. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 (ดู : 298) 22 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งแตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (ดู : 176) 15 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (ดู : 188) 15 มี.ค. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10 (ดู : 177) 12 มี.ค. 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2564 (ดู : 198) 12 มี.ค. 2564
ทดสอบ (ดู : 251) 11 มี.ค. 2564
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.ศรีวิชัย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2564 (ดู : 202) 10 มี.ค. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9 (ดู : 198) 1 มี.ค. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8 (ดู : 198) 23 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,o๔o เมตร หนา o.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๖o ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 232) 17 ก.พ. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7 (ดู : 200) 17 ก.พ. 2564
ทดสอบ (ดู : 203) 11 ก.พ. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 (ดู : 196) 20 ม.ค. 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 198) 12 ม.ค. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 (ดู : 212) 8 ม.ค. 2564
ข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย (ดู : 104) 7 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (ดู : 187) 6 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง คำส่ังแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (ดู : 181) 6 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง คำส่ังแต่งแต่งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 172) 6 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 164) 6 ม.ค. 2564
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ดู : 185) 6 ม.ค. 2564
ประกาศ การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 215) 4 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 (ดู : 193) 25 ธ.ค. 2563
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ดู : 243) 26 พ.ย. 2563
ประกาศการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 260) 17 พ.ย. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (แก้ไข ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2563 (ดู : 231) 9 พ.ย. 2563
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 263) 20 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 250) 28 ก.ย. 2563
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 243) 28 ก.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250 โทรสาร : 077-491233
E-mail Address : sriwichaiphunpin@gmail.com
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ