หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : "ศรีวิชัยเมืองเก่า มีเขาพระนารายณ์ หลากหลายร้านข้าวแกง แหล่งอัญมณีลูกปัด ชมทิวทัศน์เขาพระอานนท์ ประชาชนสามัคคี แตงโมหวาน แดง ดี ที่ทุ่งอ่าว" Thai English
หน้าแรก  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 319 คน
ประกาศวันที่  24 เมษายน 2563

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ขนาดไฟล์ : 4.87 MB.]
 ลำดับที่ 2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ขนาดไฟล์ : 302.56 KB.]
 ลำดับที่ 3 หลักเกณฑ์และวิะีการประเมินผลการ)กิบัติงานของพนักงานครูทางการศึกษา [ขนาดไฟล์ : 116.92 KB.]
 ลำดับที่ 4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ขนาดไฟล์ : 169.32 KB.]
 ลำดับที่ 5 หลักเกณฑืและเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครู [ขนาดไฟล์ : 118.66 KB.]
 ลำดับที่ 6 ประกาศมาตรการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ [ขนาดไฟล์ : 157.29 KB.]
 ลำดับที่ 7 โครงการเชิดชูเกัยรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย [ขนาดไฟล์ : 317.09 KB.]
 ลำดับที่ 8 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน [ขนาดไฟล์ : 399.77 KB.]
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250 โทรสาร : 077-491233
E-mail Address : sriwichaiphunpin@gmail.com
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ