หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : "ศรีวิชัยเมืองเก่า มีเขาพระนารายณ์ หลากหลายร้านข้าวแกง แหล่งอัญมณีลูกปัด ชมทิวทัศน์เขาพระอานนท์ ประชาชนสามัคคี แตงโมหวาน แดง ดี ที่ทุ่งอ่าว" Thai English
หน้าแรก  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
 การจัดองค์ความรู้ ประจำงบประมาณ พ.ศ.256
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 281 คน
ประกาศวันที่  7 มิถุนายน 2562

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดองค์ความรู้ ประจำงบประมาณ พ.ศ.256 ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าน้าที่ของรัฐ [ขนาดไฟล์ : 4.6 MB.]
 ลำดับที่ 2 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ [ขนาดไฟล์ : 1.28 MB.]
 ลำดับที่ 3 คู่มือแนวทางปฏิบัติ บำเน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ขนาดไฟล์ : 18.31 MB.]
 ลำดับที่ 4 คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ขนาดไฟล์ : 2.17 MB.]
 ลำดับที่ 5 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ขนาดไฟล์ : 781.63 KB.]
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250 โทรสาร : 077-491233
E-mail Address : sriwichaiphunpin@gmail.com
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ