หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : "ศรีวิชัยเมืองเก่า มีเขาพระนารายณ์ หลากหลายร้านข้าวแกง แหล่งอัญมณีลูกปัด ชมทิวทัศน์เขาพระอานนท์ ประชาชนสามัคคี แตงโมหวาน แดง ดี ที่ทุ่งอ่าว" Thai English
หน้าแรก  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 270) 16 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาเนื่องวันสวรรคต ลว. 9 ต.ค.63 (ดู : 212) 9 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมรูปในหลวง ร.9 ลว 8 ต.ค.63 (ดู : 226) 8 ต.ค. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 278) 8 ต.ค. 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 182) 2 ต.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563 (ประจำปีงบประมาณ 2563) (ดู : 244) 2 ต.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ประจำปีงบประมาณ 2563) (ดู : 217) 3 ก.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ประจำปีงบประมาณ 2563) (ดู : 212) 3 ส.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ประจำปีงบประมาณ 2563) (ดู : 255) 1 ก.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 229) 1 มิ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (ประจำปีงบประมาณ 2563) (ดู : 242) 1 พ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (ประจำปีงบประมาณ 2563) (ดู : 233) 1 เม.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ประจำปีงบประมาณ 2563) (ดู : 229) 2 มี.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (ประจำปีงบประมาณ 2563) (ดู : 235) 3 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวิชัย - พุนพินใต้ ม.1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 296) 31 ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวิชัย-พุนพินใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 292) 10 ม.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (ประจำปีงบประมาณ 2563) (ดู : 213) 1 ม.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 (ดู : 230) 30 ธ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 (ดู : 293) 30 ธ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวิชัย-พุนพินใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีิวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 298) 13 ธ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ประจำปีงบประมาณ 2563) (ดู : 250) 2 ธ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษจิกายน 2562 (ดู : 249) 29 พ.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวิชัย-พุนพินใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีิวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 276) 7 พ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ประจำปีงบประมาณ 2563) (ดู : 226) 1 พ.ย. 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 290) 31 ต.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 367) 31 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.สายท่าเจริญสุข (ดู : 293) 11 ต.ค. 2562
แบบรายงานแผนปฏฺิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 221) 4 ต.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 (ดู : 272) 30 ก.ย. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเจริญสุข (ดู : 334) 24 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเจริญสุข หมู่ที่ 1 (ดู : 285) 10 ก.ย. 2562
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 269) 10 ก.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 (ดู : 278) 30 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าวัดเขาพระอานนท์ หมู่ที่ 1 (ดู : 278) 30 ส.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (ดู : 303) 30 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย (ดู : 285) 30 ส.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชัย (ดู : 269) 28 ส.ค. 2562
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าวัดเขาพระอานนท์ หมู่ที่ 1 (ดู : 302) 14 ส.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าวัดเขาพระอานนท์ หมู่ที่ 1 (ดู : 260) 8 ส.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 272) 1 ส.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (ดู : 250) 31 ก.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้งถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 317) 25 ก.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 (ดู : 243) 28 มิ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (ดู : 283) 31 พ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 (ดู : 258) 30 พ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 (ดู : 291) 29 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็ค ซ่อมคอมพิวเตอร์ 416-53-0029 (ดู : 334) 14 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงสูบ-บ้านนางพร้อม หมู่ที่ 1 (ดู : 357) 8 มี.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ดู : 265) 28 ก.พ. 2562
ประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน ซอย คลอง (ดู : 420) 28 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน/ซอย/คลอง (ดู : 272) 21 ก.พ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 (ดู : 292) 31 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) (ดู : 330) 24 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) (ดู : 279) 17 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ (ดู : 291) 14 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0024 (ดู : 1378) 27 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างตรวจ เช็ค ซ่อมบำรุง รถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า (วีโก้) หมายเลขทะเบียน กร 2426 สฎ (ดู : 317) 19 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) (ดู : 292) 19 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล รัชกาลที่ 9 (ดู : 314) 3 ธ.ค. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (ดู : 419) 2 พ.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250 โทรสาร : 077-491233
E-mail Address : sriwichaiphunpin@gmail.com
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ