หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : "ศรีวิชัยเมืองเก่า มีเขาพระนารายณ์ หลากหลายร้านข้าวแกง แหล่งอัญมณีลูกปัด ชมทิวทัศน์เขาพระอานนท์ ประชาชนสามัคคี แตงโมหวาน แดง ดี ที่ทุ่งอ่าว" Thai English
   
   
หน้าแรก  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบฟิวส์แรงต่่ำ ของสถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 2 (ดู : 65) 11 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ ASUS รุ่น K 450 j หมายเลขเครื่องครุภัณฑ์ 416 57 0072 (ดู : 67) 5 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางล้อรถยนต์ เลขทะเบียน บร.9459 สุราษฎร์ธานี) (ดู : 64) 3 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กาวทาท่อ ชุดฝักบัวชำระ เทปพันเกลี่ยว) (ดู : 35) 1 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภํณฑ์ คอมพิวเตอร์(หมายเลขครุภํณฑ์ 416-53-00281) (ดู : 36) 1 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลศรีวิชัย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๕o เมตร หนา o.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗oo ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ o.๕o เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 36) 24 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) (ดู : 34) 18 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องวัดอุณหภูมืแบบยิง เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้ง กระบอกฉีด) (ดู : 28) 18 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด (ดู : 37) 18 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก (พร้อมเกรดเกลี่ย) (ดู : 36) 17 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet จำนวน 2 รายการ (ดู : 43) 15 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลอกรางคอนกรีตส่งน้ำและตัดหญ้าสองข้างรางส่งน้ำ สถานีสูบน้ำที่ 1 และสถานีสูบน้ำที่ 2 (ดู : 43) 5 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเลื่อยกิ่งไม้ หมายเลขครุภํฑณ์ 068 58 0001 (ดู : 51) 5 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (ดู : 34) 3 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) (ดู : 35) 3 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ acer หมายเลขเครื่อง ครุภํณฑ์ 416 53 0025 (ดู : 36) 2 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า (วีโก้) รถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บร 9459 (ดู : 36) 1 ก.พ. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 (ดู : 39) 29 ม.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ต-ประมง หมู่ที่ 3 (ดู : 45) 29 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ห้ามทิ้งขยะ ขนาดกว้าง 100 ซม. ยาว 200 ซม. พร้อมติดตั้ง (ดู : 30) 27 ม.ค. 2564
ประกาศเรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด ประมง หมู่ที่ 3 (ดู : 46) 26 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ดู : 27) 25 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ (ดู : 34) 25 ม.ค. 2564
ร่างประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2 และ 3 (ดู : 45) 25 ม.ค. 2564
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2 3 (ดู : 47) 20 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ดู : 34) 19 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ (ดู : 34) 19 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (ดู : 24) 19 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมใหม่ (ดู : 25) 18 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง RAM และลงโปรแกรม LTAX 3000 เวอร์ชัน 4.0 เพื่อบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 26) 18 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว - ดำ (สำนักปลัด) (ดู : 26) 15 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ดู : 34) 12 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบปรมาณ 2564 (ดู : 34) 8 ม.ค. 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 34) 5 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำในเขตพื้นที่ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 34) 22 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) (ดู : 43) 3 ธ.ค. 2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบตศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 83) 18 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิ จังหวัดสุราษฎรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 72) 18 พ.ย. 2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างโครงการวาท่อขยายเขตจำหน่ยน้ำ ให้กับ อบตศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 67) 18 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 51) 18 พ.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 57) 18 พ.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 63) 18 พ.ย. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม-แหลมสน (ดู : 72) 13 พ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม-แหลมสน (ดู : 61) 13 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสถานที่ ต้อนรับองคมนตรี ลว 3 พ.ย.63 (ดู : 45) 3 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ลว 3 พ.ย. 63 (ดู : 47) 3 พ.ย. 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบ e-GP ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 35) 30 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0008 (กองคลัง) (ดู : 38) 29 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ติดตั้ง จำนวน 3 ชุด (ดู : 44) 28 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ผูกผ้า ทำความสะอาด ติดตั้งราวบันได) โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำ 2563 (ดู : 60) 22 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการลอยกระทง ประจำปี 2563 (ดู : 46) 22 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งระบบแสง สี เสียง พร้อมเวที โครงการลอยกระทง 2563 ลว 22 ต.ค.63 (ดู : 47) 22 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาเนื่องวันปิยมหาราช ลว. 20 ต.ค.63 (ดู : 48) 20 ต.ค. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 81) 16 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาเนื่องวันสวรรคต ลว. 9 ต.ค.63 (ดู : 47) 9 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมรูปในหลวง ร.9 ลว 8 ต.ค.63 (ดู : 52) 8 ต.ค. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 81) 8 ต.ค. 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 34) 2 ต.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563 (ประจำปีงบประมาณ 2563) (ดู : 62) 2 ต.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ประจำปีงบประมาณ 2563) (ดู : 70) 3 ก.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ