หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : "ศรีวิชัยเมืองเก่า มีเขาพระนารายณ์ หลากหลายร้านข้าวแกง แหล่งอัญมณีลูกปัด ชมทิวทัศน์เขาพระอานนท์ ประชาชนสามัคคี แตงโมหวาน แดง ดี ที่ทุ่งอ่าว" Thai English
หน้าแรก  
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ประจำปีงบประมาณ 2563) (ดู : 10) 3 ก.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ประจำปีงบประมาณ 2563) (ดู : 9) 3 ส.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ประจำปีงบประมาณ 2563) (ดู : 27) 1 ก.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 22) 1 มิ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (ประจำปีงบประมาณ 2563) (ดู : 20) 1 พ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (ประจำปีงบประมาณ 2563) (ดู : 18) 1 เม.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ประจำปีงบประมาณ 2563) (ดู : 18) 2 มี.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (ประจำปีงบประมาณ 2563) (ดู : 17) 3 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวิชัย - พุนพินใต้ ม.1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 54) 31 ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวิชัย-พุนพินใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 54) 10 ม.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (ประจำปีงบประมาณ 2563) (ดู : 14) 1 ม.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 (ดู : 24) 30 ธ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 (ดู : 25) 30 ธ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวิชัย-พุนพินใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีิวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 54) 13 ธ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ประจำปีงบประมาณ 2563) (ดู : 17) 2 ธ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษจิกายน 2562 (ดู : 25) 29 พ.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวิชัย-พุนพินใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีิวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 66) 7 พ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ประจำปีงบประมาณ 2563) (ดู : 17) 1 พ.ย. 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 39) 31 ต.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 42) 31 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.สายท่าเจริญสุข (ดู : 65) 11 ต.ค. 2562
แบบรายงานแผนปฏฺิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 16) 4 ต.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 (ดู : 23) 30 ก.ย. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเจริญสุข (ดู : 67) 24 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเจริญสุข หมู่ที่ 1 (ดู : 60) 10 ก.ย. 2562
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 52) 10 ก.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 (ดู : 27) 30 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าวัดเขาพระอานนท์ หมู่ที่ 1 (ดู : 46) 30 ส.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (ดู : 52) 30 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย (ดู : 49) 30 ส.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชัย (ดู : 50) 28 ส.ค. 2562
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าวัดเขาพระอานนท์ หมู่ที่ 1 (ดู : 51) 14 ส.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าวัดเขาพระอานนท์ หมู่ที่ 1 (ดู : 49) 8 ส.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 55) 1 ส.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (ดู : 27) 31 ก.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้งถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 46) 25 ก.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 (ดู : 24) 28 มิ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (ดู : 30) 31 พ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 (ดู : 22) 30 พ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 (ดู : 24) 29 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็ค ซ่อมคอมพิวเตอร์ 416-53-0029 (ดู : 89) 14 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงสูบ-บ้านนางพร้อม หมู่ที่ 1 (ดู : 130) 8 มี.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ดู : 34) 28 ก.พ. 2562
ประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน ซอย คลอง (ดู : 141) 28 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน/ซอย/คลอง (ดู : 76) 21 ก.พ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 (ดู : 22) 31 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) (ดู : 71) 24 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) (ดู : 72) 17 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ (ดู : 66) 14 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0024 (ดู : 285) 27 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างตรวจ เช็ค ซ่อมบำรุง รถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า (วีโก้) หมายเลขทะเบียน กร 2426 สฎ (ดู : 67) 19 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) (ดู : 74) 19 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล รัชกาลที่ 9 (ดู : 91) 3 ธ.ค. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (ดู : 161) 2 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม ประจำปี 2561 (ดู : 67) 19 ต.ค. 2561
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 285) 19 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพวงมาลา (ดู : 76) 11 ต.ค. 2561
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 108) 5 ต.ค. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 (ดู : 124) 5 ต.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 100) 3 ต.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ