หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : "ศรีวิชัยเมืองเก่า มีเขาพระนารายณ์ หลากหลายร้านข้าวแกง แหล่งอัญมณีลูกปัด ชมทิวทัศน์เขาพระอานนท์ ประชาชนสามัคคี แตงโมหวาน แดง ดี ที่ทุ่งอ่าว" Thai English
หน้าแรก  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 (ดู : 4) 24 มิ.ย. 2565
ประกาศการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 9) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) (ดู : 11) 27 พ.ค. 2565
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (ดู : 50) 4 ก.พ. 2565
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 48) 31 ม.ค. 2565
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ต.ค.63 - ก.ย.64) (ดู : 51) 31 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 43) 29 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า่งรวมถึงภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 48) 29 ธ.ค. 2564
อัตราภาษีป้ายใหม่ (ดู : 47) 28 ธ.ค. 2564
ประกาศแบบบัญชีรายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (ดู : 42) 29 พ.ย. 2564
ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 69) 7 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 74) 28 ก.ย. 2564
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 84) 28 ก.ย. 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 73) 28 ก.ย. 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5) พ.ศ. 2564 (ดู : 65) 28 ก.ย. 2564
การป้องกันฝุ่นละออฝุ่น pm2.5 (ดู : 61) 8 ก.ย. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 18 (ดู : 61) 3 ก.ย. 2564
ประกาศผลการลดพลังงาน (ดู : 13) 1 ก.ย. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 17 (ดู : 74) 20 ส.ค. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 16 (ดู : 76) 5 ส.ค. 2564
ประกาศรณรงค์สวมหมวกนิรภัยพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 5) 3 ส.ค. 2564
รณรงค์สวหมวกกันนิรภัย 100% (ดู : 118) 3 ส.ค. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 15 (ดู : 82) 12 ก.ค. 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (แก้ไข ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 (ดู : 88) 6 ก.ค. 2564
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 7) 2 ก.ค. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 14 (ดู : 79) 29 มิ.ย. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 13 (ดู : 76) 17 มิ.ย. 2564
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 - มี.ค. 64) (ดู : 85) 28 พ.ค. 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (แก้ไข ครั้งที่ 5) พ.ศ. 2564 (ดู : 106) 27 พ.ค. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 12 (ดู : 92) 25 พ.ค. 2564
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (ดู : 103) 26 เม.ย. 2564
คู่มือป้องกัน covid-19 สำหรับประชาชน (ดู : 88) 22 เม.ย. 2564
การรณรงค์ใช้จักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์ (ดู : 183) 18 เม.ย. 2564
การใช้นำ้อย่างปรัหยัด (ดู : 182) 10 เม.ย. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 (ดู : 196) 22 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งแตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (ดู : 87) 15 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (ดู : 87) 15 มี.ค. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10 (ดู : 89) 12 มี.ค. 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2564 (ดู : 97) 12 มี.ค. 2564
ทดสอบ (ดู : 150) 11 มี.ค. 2564
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.ศรีวิชัย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2564 (ดู : 102) 10 มี.ค. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9 (ดู : 94) 1 มี.ค. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8 (ดู : 100) 23 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,o๔o เมตร หนา o.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๖o ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 121) 17 ก.พ. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7 (ดู : 104) 17 ก.พ. 2564
ทดสอบ (ดู : 100) 11 ก.พ. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 (ดู : 99) 20 ม.ค. 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 100) 12 ม.ค. 2564
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 (ดู : 106) 8 ม.ค. 2564
ข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย (ดู : 8) 7 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (ดู : 71) 6 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง คำส่ังแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (ดู : 77) 6 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง คำส่ังแต่งแต่งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 74) 6 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 75) 6 ม.ค. 2564
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ดู : 97) 6 ม.ค. 2564
ประกาศ การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 116) 4 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 (ดู : 103) 25 ธ.ค. 2563
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ดู : 135) 26 พ.ย. 2563
ประกาศการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 155) 17 พ.ย. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (แก้ไข ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2563 (ดู : 137) 9 พ.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250 โทรสาร : 077-491233
E-mail Address : sriwichaiphunpin@gmail.com
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ