รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
Email : webmail.www.sriwichai.go.th/login.php
โทรศัพท์ :077-491249,077-491233,077-491250

 

จากคุณ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ e-mail
เรื่อง
เวลา
 เปลี่ยนชุดตัวอักษร
กรอกตัวอักษรและตัวเลขที่ปรากฏบนภาพ